مشتریهای ما

دانشگاه امیرکبیر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دانشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعتی سهند پژوهشگاه صنعت نفت دانشگاه علم و صنعت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پارک فناوری پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه اصفهان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران دانشگاه شریف دانشگاه شیراز پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان

تماس با ما


آدرس 1: ساری، بلوار خزر،کوچه مظاهر، پلاک 37، کدپستی: 4816818914
آدرس 2: ساری، بلوار خزر، میدان دانشجو، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی، طبقه اول، واحد 1


شماره تماس:

ایمیل:

irmfc veresk electronics mfc read-out unit brooks mfc 1661 unit مهندسی ابزار دقیق